Waarom zou je een coöperant worden ?

Een coöperant worden, betekent in de eerste plaats een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het project.

De afgelopen 10 jaar heeft de Tricoterie, dankzij de bijdrage van de verschillende coöperaties, zichzelf kunnen structureren en de aankoop van haar gebouwen en de verschillende fasen van de renovatie kunnen financieren. We willen deze participatieve energie voortzetten met de inrichting van twee nieuwe ruimtes en de verbetering van onze buitenruimtes.

- coöperant worden betekent niet dat je een donateur of een mecenas wordt. Het betekent de investering in een bedrijf waarvan de belangrijkste troef bestaan uit zijn gebouwen, een belangrijk teken van vertrouwen betekend. Toch is het ook niet zonder risico’s, wij verwijzen u hierover naar de lezing van de "Informatienota".

- Daarna geniet u gratis (alleen in het kader van deze campagne) van de eerste "Tricoteur lid"-kaart, een pasje voor talrijke kortingen op activiteiten van het volgende seizoen.

- Tot slot betekent het dat men zich aansluit bij de gemeenschap van Triocteurs-Coöperanten die meer en meer betrokken zullen zijn bij de activiteiten en zelfs bij de programmatie van deze activiteiten. Op middellange termijn wensen wij de keuzes van ons programmeringscomité namelijk te koppelen aan een besluitvormingsproces waarbij rekening wordt gehouden met de stem van de coöperant bij de ontwikkeling een “coöperanten programmatie” voor het volgende seizoen.

Hoe word ik een coöperant?

Portfolio