STAP IN EN DOE MEE!

Stap in en doe mee !

Inschrijvingsformulier voor het Theodore SC-aandeel

Wilt u onderschrijven op één of meerdere aandelen van onze Theodore SC*-coöperatie? Niets is eenvoudiger, vul gewoon het onderstaande aanvraagformulier in. Wij nodigen u uit om eerst de informatienota en de verschillende documenten die hier beschikbaar zijn te lezen.
Voor meer informatie organiseren we bezoeken en ontmoetingen (virtueel en rechtstreeks). Tegelijkertijd vindt u een reeks contacten (in verschillende talen) die het over hun ervaringen als coöperanten kunnen hebben.
Er is een zekere mate van risico’s verbonden aan het onderschrijven van één of meerdere aandelen. Er is geen garantie dat u het geïnvesteerde bedrag zult kunnen terugkrijgen. Alle risicofactoren zijn beschreven in de informatienota van de 18/01/2021. Personen die, na kennis te hebben genomen van de informatienota, een mening wensen over de houding die zij ten aanzien van dit aanbod moeten aannemen, worden uitgenodigd contact op te nemen met hun gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.

* Rue Théodore Verhaegen 158 à 1060 Saint Gilles - BCE n°0828.297.747